Welkom bij Diatomella

Diatomella is een onafhankelijk ZZP-service lab voor Diatomeeën (Kiezelwieren) onderzoek in het kader van monitoring van de waterkwaliteit. De eigenaar is Ingenieur Adrienne Mertens. Zij heeft al meer dan 30 jaar expertise opgebouwd in zoet- en brakwater Diatomeeën, licht microscopie, monstername en prepareren van monsters. Bij Diatomella kunt u terecht voor analyses, kwaliteitsvraagstukken, supervisie en advies aangaande kiezelwieren

Wat zijn Diatomeeën

Diatomeeën, ook wel Kiezelwieren, Kiezelalgen of Bacillariophyta genoemd – zijn eencellige, microscopisch kleine algen met bijzondere eigenschappen. Dat begint al met de bouw van de celwand die verkiezeld is. Het is een skelet van kiezelzuur (Silicium). Het skeletje bestaat uit twee (Grieks: di) delen (atomos) schaaltjes die als doos en deksel op elkaar passen. De schaaltjes kunnen allerlei vormen hebben en op heel verschillende wijze versierd zijn met patronen van lijnen en stippels. De inhoud van de cel is meestal bruin(geel) van kleur door de aanwezigheid van speciale pigmenten (o.a. diatoxanthine), die naast chlorofyl a een rol spelen bij de fotosynthese. Kiezelwieren verzorgen bijna de helft van de primaire productie van de wereldzeeën en staan zo aan de basis van de voedselketen. Zij komen algemeen voor in zout, brak en zoet water, maar ook op vochtige bodems en andere vochtige oppervlakten (zgn. terrestrische soorten). Door hun hoge groeisnelheid kan de soortensamenstelling zich snel aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden. Dat maakt deze algensoort uitermate geschikt voor waterkwaliteitsonderzoek.

Toepassing van Diatomeeën

Omdat de ecologie van veel kiezelwieren relatief goed bekend is, worden ze veel gebruikt als indicatoren voor de waterkwaliteit, zowel in waterkwaliteitsonderzoek, de geologie en paleoecologie. De skeletjes van afgestorven kiezelwieren blijven behouden in sedimenten en op bijvoorbeeld gedroogde waterplanten (herbariummateriaal). Het is mogelijk om uit sedimenten en herbariumcollecties reconstructies te maken van de geschiedenis van waterverzuring en voedselverrijking (eutrofiëring). In de archeologie worden kiezelwieren in het papier van antieke boeken en meegebakken diatomeeën in potscherven gebruikt voor het bepalen van de herkomst van het materiaal. In forensisch onderzoek geven kiezelwieren soms aanwijzingen over verdrinking als doodsoorzaak en over de plaats en de wijze waarop delicten zich hebben afgespeeld. De bijzondere bouw en vormenrijkdom zijn een bron van inspiratie voor kunstenaars, industriële vormgevers en architecten.

Diatomeeën hebben een aantal eigenschappen, waardoor ze erg geschikt zijn voor biologische waterbeoordeling:

  • ze zijn in alle milieus aanwezig, vanaf vochtige bodems tot in oceanen;
  • ze zijn indicatief voor veel verschillende milieuvariabelen, zoals zoutgehalte, zuurgraad (pH), waterdiepte, nutriëntenconcentraties, organisch afbreekbaar materiaal, zuurstof, zware metalen en humus.
  • diatomeeën zijn het hele jaar door te bemonsteren.